Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η ιστορία μας

Το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάτρας ιδρύθηκε το 1943. Από τότε έχει πραγματοποιήσει δεκάδες κατασκηνώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει σταθεί δίπλα στην κοινωνία, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στο παιχνίδι, τη ζωή στο ύπαιθρο, την αυτογνωσία και την αυτοεκπαίδευση δίνοντας σε κάθε παιδί ωφέλιμα βιώματα και νέες εμπειρίες.

Αποστολή & Όραμα

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Για την επίτευξη της Αποστολής, η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη προσφορά ενηλίκων καταρτισμένων στελεχών.

Όραμά μας το 2027 ο Προσκοπισμός να συνεχίσει να αποτελεί πρωτοπόρα παιδαγωγική Κίνηση Αρχών και Αξιών, υποστηριζόμενος από έναν οργανισμό με σύγχρονο προσανατολισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε 40.000 νέους και νέες σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν και να ωφελούνται από ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που θα τους ενεργοποιεί ως χρήσιμους και ευτυχισμένους πολίτες μιας καλύτερης κοινωνίας.

Επαφή με τη Φύση

Δράσεις – μαθησιακές ευκαιρίες στη φύση που ενθαρρύνουν μια καλύτερη κατανόηση για αυτή και τη σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον.

Διάδραση με την κοινωνία

Ενεργός εξερεύνηση και αφοσίωση στις κοινωνίες /κοινότητες και τον ευρύτερο κόσμο, ενθαρρύνοντας την ευρύτερη εκτίμηση και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.

Συμμετοχή σε Μικρές Ομάδες

Η χρήση μικρών ομάδων σαν ένας τρόπος συμμετοχής σε μια συνεργατική διαδικασία μάθησης, με στόχο την καλλιέργεια αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, ηγεσίας καθώς και την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης και ταυτότητας.